HSBC Bank

Jeden z największych banków na świecie. Oferuje otwieranie kont oszczędnościowych - saving account, kont bieżących - current account oraz kont biznesowych - business account.

Do Polaków skierowana jest specjalna usługa HSBC Passport, za pomocą której można otworzyć bieżące konto bankowe (current account), które daje możliwość przesyłania pieniędzy do Polski za drobną opłatą.

Brak komentarzy: